Logo Tiskárna Jan Macek
Úvod Poradna Kontakt Napište nám
PRODUKTY ...
Brožury a časopisy Letáky a plakáty Vizitky Pohlednice Placky / buttony Reklamní stojánky Advokátní spisy Diplomové práce Vstupenky Razítka
TISK ...
Digitální tisk Ofsetový tisk Tisk na ruční papír Velkoformátový tisk Personalizovaný tisk
TISK PRO FIRMY Potisk textilu Kalenáře Geokalendář Potisk keramiky Kopírování Grafika Vydavatelství

Brožury a časopisy

Brožury a časopisy

Letáky a plakáty

Letáky a plakáty

Vizitky

Vizitky

Pohlednice

Pohlednice

Placky / buttony

Placky / buttony

Reklamní stojánky

Reklamní stojánky

Advokátní spisy

Advokátní spisy

Diplomové práce

Diplomové práce

Vstupenky

Vstupenky

Razítka

Razítka

Digitální tisk

Digitální tisk

Ofsetový tisk

Ofsetový tisk

Tisk na ruční papír

Tisk na ruční papír

Velkoformátový tisk

Velkoformátový tisk

Personalizovaný tisk

Personalizovaný tisk

Personalizovaný tisk

Oslovte cíleně vaše zákazníky nebo čtenáře tím, co je opravdu zajímá. Připravíme pro vás kampaň, která využije dostupné informace pro vaše záměry.Personalizace upravuje dokument podle databáze variabilních dat na míru každému příjemci. Leták, vstupenka nebo jiná tiskovina obsahuje na každém výtisku jiné informace přizpůsobené na míru konkrétnímu adresátovi.Příkladem personalizace neboli tisku z variabilních dat je číslování vstupenek, slevové kódy obsahující doplňkové informace o tom, kdo je vydal, označení sedadel na vstupence, přizpůsobení obsahu letáku historii dosavadních nákupů, čárové nebo QR kódy a další možnosti. Personalizace může zahrnovat proměnlivý text, barevnost nebo celé grafické zpracování.Proč a jak personalizovat?

Co je to personalizovaný dokument?


Personalizovaný dokument se skládá ze statické grafiky a variabilních dat. Statickou část je možné připravit obvyklým způsobem (nejlépe jako tiskové PDF) s respektováním ploch určených pro variabilní data.Proměnnou část tvoří databáze (např. v tabulkovém procesoru Excel nebo Calc, příp. v textovém souboru CSV) a popis grafické podoby proměnných dat. Před zahájením tvorby databáze vám doporučujeme strukturu databáze a její grafické provedení s námi prokonzultovat.Propojení grafického návrhu a variabilních dat (personalizaci) pro Vás zajistíme technologií Xerox FreeFlow, DDC (Dynamic Document Construction) a VDE (VI Design Express).VI Design Express nám umožňuje efektivní tvorbu i tisk variabilních dat. Je možné přizpůsobovat texty včetně kontroly a úpravy délky záznamu nebo velikosti písma, měnit barevnost grafických prvků, zapínat a vypínat vrstvy dokumentu, zaměňovat grafiky a fotografie a další úpravy, které z obyčejného dokumentu dělají takový, který cílí přesně na svého adresáta. Díky DDC (Dynamic Document Construction) je i tisk složitých grafických návrhů rychlý a efektivní.Návod na přípravu variabilních dat krok za krokem


1. Vytvořte (např. InDesignu nebo Illustratoru) grafiku ve formátu PDF, která bude obsahovat všechny stálé prvky designu (pozadí, texty a grafiky, které se nebudou nijak měnit ani co do obsahu, tak co do podoby, velikosti a umístění). Vytvořené tiskové PDF nám zašlete společně s dalšími podklady.1a. Ponechte dostatek volného místa na proměnlivé části dokumentu (adresy, oslovení a všechny ostatní proměnlivé prvky).2. Vytvořte např. v Excelu tabulku, v níž první řádek bude obsahovat názvy proměnlivých polí (např. JMENO, PRIJMENI, ADRESA, FOTOGRAFIE - můžete používat i malá písmena a čísla, ale ne diakritiku)2a. Do řádků doplňte hodnoty polí - každý řádek jeden záznam, příslušný údaj vždy do patřičného sloupce (jsou povolena prázdná políčka, pokud příslušná hodnota nemá být uvedena)2b. Zašlete buď kompletní, nebo částečně vyplněný soubor ke kontrole. Doporučujeme chránit dokument heslem, které nám sdělíte jiným informačním kanálem, než zasíláte soubor.2c. Pokud personalizace zahrnuje změnu připojených obrázků (JPG, PDF apod.), doplňujte do příslušného sloupce jméno souboru, případně i s cestou, pokud dodáte fotografie ve složitější struktuře složek2d. Čárové kódy je třeba uvádět včetně kontrolních číslic. Software generuje automaticky čárové kódy EAN 8, EAN 13, EAN 128, Code 39, Code 128, PostJPN, PostNet, UPC (verze A), Interleaved 2 of 5 a obrazové kódy QR Code, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, PDF417, USPS 4-State Customer Barcode, UPC-A a UPC-E.3. Zašlete nám vzorový dokument s doplněnými daty jako příklad. Tento vzorový dokument bude tedy obsahovat vámi požadovaný výsledek pro minimálně jeden záznam z databáze (je vhodné jich zaslat více, zvláště pokud jsou data různorodá co do délky, obsahují neobvyklé symboly, fotografie různého formátu apod.)3a. Velikost polí určených pro variabilní data je možné dynamicky měnit. Lze také přizpůsobovat velikost obsahu.4. Důležité je vyladění výsledného dokumentu. Pokud není rozsah personalizace příliš velký (stovky záznamů, mírná personalizace), je možné zkontrolovat vše, při větším rozsahu je nutné provádět namátkovou kontrolu.4a. Přípravě personalizace věnujeme maximální péči. Zodpovědnost za předaná data je však na zadavateli, v případě složitějších projektů může dojít k nepředpokládaným situacím, které je třeba pokud možno včas eliminovat vhodným návrhem dokumentu a dalšími postupy. K tomu je třeba oboustranná spolupráce, která může být náročná na čas a tím představuje také vyšší finanční požadavky oproti běžnému tisku.4b. Před zahájením projektu je vhodné definovat úroveň utajení, protože předávaná data mohou být důvěrná.


Co nám chcete napsat?